Pechowe nowe wiaty przystankowe na dworcu w Chrzanowie

Dworzec autobusowy w Chrzanowie nie ma szczęścia, a raczej jego zarządca nie ma go do wykonawcy, który podjął się prac polegających na jego wykonaniu. Najpierw kilkakrotnie przesuwany był termin rozpoczęcia robót, a teraz ich zakończenia. Obecnie wykańczane są tam krawężniki, a wiaty przystankowe stoją, choć, są to same szkielety. Zdziwienia nie kryją użytkownicy dworca, którzy są już zniecierpliwieni przeciągającą się inwestycją.

Kiedy wiaty przystankowe w Chrzanowie zostaną oszklone?

Powodem opóźnienia jest brak materiałów, bo jak się okazało huta, która produkowała szyby do wiat jakie są niezbędne do zakończenia budowy i wykończenia wiat autobusowych już się tym nie zajmuje. Główny wykonawca musiał zatem szukać innego ich producenta. Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie za opóźnienie zamierza naliczyć kary umowne.